Mina böcker

Mina böcker

Utanförskap i skolan - förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen


I oktober 2018 släppte jag tillsammans med Gunilla Carlsson Kendall boken "Utanförskap i skolan: förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen".


Boken ger dig möjlighet att följa hur ett systematiskt arbetssätt kan bidra till att öka enskilda elevers närvaro och måluppfyllelse och hur ett förändringsarbete kan utvecklas i en hel kommun. I boken kan du följa Nytorpsmodellen steg för steg och ta del av många exempel och konkreta arbetsredskap. Man ges också möjlighet att reflektera över viktiga frågor som kan vara bra att fundera över när man ska utveckla den egna verksamhetens arbetssätt. Som läsare får du även möta personer som var med i projektet och deras berättelser, liksom resultat från utvärderingar.


Recensioner av boken:Boken kan beställas från:


"Den bästa bok jag har läst på området! Superbra!"

/Malin Gren Landell, tidigare utredare för regeringen för problematisk skolfrånvaro

God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan


I januari 2021 släppte jag tillsammans med professor Sven Bölte och specialpedagog Linda Hallberg, boken "God lärmiljö för alla - konsten att hantera övergångar i skolan".


God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan ger dig som jobbar inom skolan möjlighet att lära dig mer om hur övergångar påverkar elever under deras skoldag och vikten av att arbeta systematiskt för att skapa goda förutsättningar för eleverna att lyckas.Boken kan beställas från:Anna Borg Skolutveckling AB | anna.borg@nytorpsmodellen.se | LinkedIn