Kontakt

Kontakta mig

Berätta vad ni behöver hjälp med så återkommer jag med ett förslag på upplägg. Ni når mig också på anna.borg@nytorpsmodellen.se

 
 
 
 
 

Om mig


Jag heter Anna Borg och är utbildad specialpedagog med lång erfarenhet av olika yrkesroller i skolan, både som ämneslärare och som rektor. Jag har även arbetat som chef för en kommunövergripande mobil enhet i syfte att utveckla skolors interna och externa samverkansarbete kring elever i behov av särskilda stödinsatser. Under åren 2014-2019 arbetade jag som skolsamordnare på KIND- Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders. Där är jag fortsatt anknuten. För närvarande arbetar jag deltid som projektledare vid Vällingbyskolan i Stockholm.


Utöver detta arbetar jag i mitt företag Anna Borg Skolutveckling AB, där jag bland annat föreläser och handleder skolpersonal och skolledning. Jag deltar också i olika pedagogiska arrangemang exempelvis i ett eget seminarium kring Nytorpsmodellen och problematisk skolfrånvaro vid stora bokmässan i Göteborg 2019 och vid Attentions frukostseminarie kring problematisk skolfrånvaro 2020. Jag var också en av tre huvudtalare på Specialpedagogikens dag i mars 2020 som anordnas av Stockholms Universitet.


Jag är initiativtagare till den så kallade Nytorpsmodellen och har tillsammans med Gunilla Carlsson Kendall skrivit boken Utanförskap i skolan- förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen. Min andra bok God lärmiljö för alla - konsten att hantera övergångar i skolan kom ut under våren 2021 och är skriven tillsammans med professor Sven Bölte och specialpedagog Linda Hallberg. Just nu är jag i slutskedet av skrivandet kring min tredje bok och i uppstartsarbetet med min fjärde.


Välkommen att kontakta mig!


Anna Borg Skolutveckling AB | anna.borg@nytorpsmodellen.se | LinkedIn