Nytorpsmodellen

Nytorpsmodellen

Nytorpsmodellen, som jag var initiativtagare till, togs fram 2015. Modellen är ett systematiskt arbetssätt som stämmer överens med Skolverkets beskrivning av hur ett systematiskt arbete ska gå till.


Nytorpsmodellen har använts framgångsrikt både för att arbeta med elever med problematisk skolfrånvaro, men också mer generellt, i samarbetet mellan mentor och elever. Modellen har utvärderats och visat goda resultat både vad gäller måluppfyllelse och närvaro. Nytorpsmodellens arbetssätt finns beskrivet i boken: Utanförskap i skolan - förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen.


Kurs kring Nytorpsmodellen

Under perioden 2019-2021 har 20 olika elevhälsoteam i Stockholm stad utbildats i Nytopmodellens arbetssätt. Under VT 2021 hölls även en utbildning, med fokus på kartläggningsverktyget i Nytorpsmodellen, för fem kommuner i Skåne (Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Skurup, Simrishamn). Under HT 2021 genomförs två fördjupningstillfällen med elevhälsoteam från Stockholms stad.


Kursen kan genomföras som två heldagar eller beställas som processutbildning. Processutbildningen är uppdelad på fem halvdagar fördelat över en termin med uppgifter att testa mellan varje tillfälle. Det femte tillfället ges som en booster. 


Under utbildningen varvas teoretiska genomgångar med diskussioner. Vi introducerar konkreta verktyg som kan användas i arbetet på skolan för alla elever, men också med särskild inriktning på de elever som har en problematisk skolfrånvaro. Målet är att deltagarna under processen ska hinna bekanta sig med materialet så väl att de ska kunna använda det i den egna verksamheten.


I modellen ingår ett antal olika strategier som syftar till att skapa adekvat bemötande, tydlighet, förutsägbarhet, struktur, personliga mål och motivation. 


Kursen genomförs i samarbete med Gunilla Carlsson Kendall, leg. psykolog.
Anna Borg Skolutveckling AB | anna.borg@nytorpsmodellen.se | LinkedIn