På gång

Bild: Vänersborgs kommun

VänersborgsveckanSedan våren 2018 har jag ett samarbete med utbildningsförvaltningen och centrala elevhälsan i Vänersborgs kommun i något som kommit att kallas Vänersborgsveckan. I år blir det sjunde terminen i rad som vi håller Vänersborgsveckan.


Upplägget är att jag är på plats under flera dagar och träffar alla kommunens elevhälsoteam som anmält intresse av att medverka. Varje elevhälsoteam ges tid till att diskutera en eller flera lärfrågor, som också skickats till mig en vecka innan. Veckan avslutas gemensamt med rektorerna som var och en beskriver vilka frågor som har diskuterats samt hur man kommer att arbeta vidare. Under detta avslutande rektorsmöte deltar också skolchef och verksamhetschefer grundskola samt chefer för den centrala elevhälsan. Utvärderingar sker med samtliga rektorer och elevhälsoteam för att hela tiden utveckla och förbättra upplägget.

Elevhälsan om Vänersborgsveckan:

"Barn- och utbildningsförvaltningen i Vänersborgs kommun har sedan 2018 ett mycket uppskattat samarbete med Anna Borg. Tidigare har vi även haft en stor satsning då Anna föreläste för ca 1200 av förvaltningens personal, dvs nästan alla anställda. Metoden att varje elevhälsoteam fått konsultation utifrån egna lärfrågor, har varit väldigt konkret och bra utifrån varje enhets behov. Enheten har haft chans att ta upp frågor som är aktuella vid dessa konsultationstillfällen och de får alla direkt feedback i sitt arbete. Vi har också lagt in en lärdag för alla rektorer som i helgrupp presenterar sina lärfrågor och beskriver processen på sina enheter. Denna dag har blivit ett tydligt tillfälle för kollegialt lärande. Hela satsningen är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Rubriken är Villkor för lärande och utveckling.

 

Anna är lätt att samarbeta med när det gäller upplägg och flexibilitet. Hon har en enastående förmåga att fånga enheternas frågor och hon kommer dessutom ihåg vad som togs upp vid tidigare konsultationstillfällen med samma grupp. På så sätt kan hon reflektera över progression i vårt arbete."

 

/Lena Ericsson, elevhälsochef  och Carianne Lundvall Karlsson bitr. elevhälsochef Vänersborg


Anna Borg Skolutveckling AB | anna.borg@nytorpsmodellen.se | LinkedIn