Föreläsning & workshop

Föreläsning & workshop

Jag föreläser på många platser i Sverige, främst för skolpersonal och ledningsgrupper inom grund- och gymnasieskolan. Jag deltar också i olika konferensarrangemang och erbjuder såväl öppna föreläsningar som uppdragsutbildningar.


Längd samt innehåll kan utformas som hel- eller halvdag och  kan bestå av föreläsningar eller kombineras med workshops eller andra former som det finns behov av. 


En efterfrågad kurs är hur man kan arbeta systematiskt kring skolfrånvaro med hjälp av Nytorpsmodellen. Läs mer om det här


Några exempel på efterfrågade föreläsningar:


  • Att leda en inkluderande skola- hur kan man tänka och vad kan man göra?
  • Problematisk skolfrånvaro- förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen
  • Relationer i skolan- utgångspunkt för lärande
  • Skolorganisationens krav på förändring
  • Kognitiva teorier- villkor för lärande och utveckling i skola och fritidshem
  • Systematiskt arbetssätt i skolan- hur får vi till det?
  • Relation och lärande
  • Samverka för ökad skolnärvaro
  • Mentorskap i skolan- hur kan man göra?
  • Utredningsarbete i skolan- vad gäller och hur kan vi arbeta?Anna Borg Skolutveckling AB | anna.borg@nytorpsmodellen.se | LinkedIn