Handledning & konsultation

Handledning & konsultation

Pedagogisk handledning och konsultativa insatser erbjuds till skolpersonal, ledningsgrupper och elevhälsoteam, främst inom grund- och gymnasieskolan.


Det kan handla om allt från enskilt problematiska situationer till organisatoriska utmaningar på olika nivåer. Idag handleder jag skolpersonal, ledningsgrupper och elevhälsoteam inom flera skolor, mestadels i Stockholmsområdet. Jag har även handledningsgrupper på andra håll i Sverige som sker via SKYPE.


Fokus för de flesta av mina konsultations och handledningsuppdrag handlar om att öka kunskap och förståelse för elever med NPF och att utveckla arbetssätt som stärker personalens möjligheter att etablera ett fungerande stöd.


Anna Borg Skolutveckling AB | anna.borg@nytorpsmodellen.se | LinkedIn